Pozovite nas: 060 188 91 15 (od 09 do 15:30h)
Kontakt e-mail: zidneapoteke@gmail.com
Dezinfekciono sredstvo hlor granulat DPool 50Kg

Dezinfekciono sredstvo hlor granulat DPool 50Kg

27,398.00 RSD
(Bez uračunatog 20% PDV-a)

Uputstvo za dezinfekciju ostalih površina

Hlorni granulat se koristi rastvoren u vodi.

- Opšta dezinfekcija: rastvoriti 1g hlornog granulata na 5l vode u odgovarajućoj posudi. Površine, predmeti, oprema, uređaji tretiraju se prebrisavanjem natopljenom krpom. 
- Kod pogoršanih higijenskih uslova: rastvoriti 2g na 5 l vode.

Delovanje: Hlorni granulat pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije, gljivice i viruse (uključujući HIV, HBV i HCV virus). U koncetraciji od 0,0001% ispunjava potpun dezinfekcioni efekat posle 60 sekundi od kontakta sa sledećim sojevima: Salmonela enteritidis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps.aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococ.faecalic, Bacilus cereus, Candida albicans, Methicillin-resistant Staphylo-coccus aureus /MRSA/ kao i na viruse HIV, HCV i HBV.

Rastvaranjem granulata u vodi nastaje hipohlorna kiselina HOCl i hloridni jon OCl-.