Pozovite nas: 060 1 888 947 (od 09 do 17h)
Kontakt e-mail: zidneapoteke@gmail.com

Novi Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći,vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljanja zaposlenih za pružanje prve pomoći (“Sl. Glasnik RS br. 109/2016”) stupio je na snagu 07.01.2017. godine
Pravna lica su dužna da u svakom pojedinačnom objektu u kojem obavljaju poslovnu delatnost poseduju nove komplete prve pomoći i to:

  • 1 komplet do 20 zaposlenih
  • 2 kompleta od 21 do 100 zaposlenih
  • i dalje na svakih sledećih 100 zaposlenih još po jedan komplet prve pomoći.
Dezinfekciono sredstvo hlor granulat DPool 50Kg

Dezinfekciono sredstvo hlor granulat DPool 50Kg

27,398.50 RSD
(Bez uračunatog 20% PDV-a)

Uputstvo za dezinfekciju ostalih površina

Hlorni granulat se koristi rastvoren u vodi.

- Opšta dezinfekcija: rastvoriti 1g hlornog granulata na 5l vode u odgovarajućoj posudi. Površine, predmeti, oprema, uređaji tretiraju se prebrisavanjem natopljenom krpom. 
- Kod pogoršanih higijenskih uslova: rastvoriti 2g na 5 l vode.

Delovanje: Hlorni granulat pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije, gljivice i viruse (uključujući HIV, HBV i HCV virus). U koncetraciji od 0,0001% ispunjava potpun dezinfekcioni efekat posle 60 sekundi od kontakta sa sledećim sojevima: Salmonela enteritidis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps.aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococ.faecalic, Bacilus cereus, Candida albicans, Methicillin-resistant Staphylo-coccus aureus /MRSA/ kao i na viruse HIV, HCV i HBV.

Rastvaranjem granulata u vodi nastaje hipohlorna kiselina HOCl i hloridni jon OCl-.