Pozovite nas: 060 188 91 15 (od 09 do 15:30h)
Kontakt e-mail: zidneapoteke@gmail.com

OBEZBEDITE SVOJIM RADNICIMA USLOVE ZA BEZBEDAN RAD

Nabavite potrebnu opremu po povoljnim cenama - na vreme...

Slider

Njamanja količina za poručivanje 36 komada - transportno pakovanje

Proxentin gel za suvo pranje I dezinfekciju ruku je biocidni proizvod na bazi alkohola .

Predstavlja vid prevencije i zaštite od virusa, bakterija i gljivica.

Veoma prijatnog mirisa, ne masti kozu I ne isusuje.

Moze se koristiit vise puta tokom dana.

Registorvan je kao biocidni proizvod.

Broj rešenja:   532-01-1427/2020-03 od 27.05.2020 god.

Deluje na: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Esherichia coli, Enteriococcus hirae, Salmonellae Typhimurium, Candida albicans

Rok trajanja: 2 godine

Obaveštenja o opasnostima:Zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka.Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Obaveštenja o merama predostrožnosti:Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Skladištenje:Čuvati u dobro zatvorenim posudama. Čuvati u hladnoj i dobro provetrenoj prostoriji. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Zaštititi od otvorenog plamena, toplote i direktnih sunčevih zraka.

Prva pomoć: Ako se proguta: Ne izazivati povraćanje. Lekaru pokazati bezbednosni list ili etiketu. Isprati usta vodom! Potražiti medicinsku pomoć. Licu bez svesti ne stavljati ništa u usta. Ako dospe u oči: Otvorene oči, i ispod kapaka, odmah isprati s puno tekuće vode (nekoliko minuta). U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara.